سه‌راهی تزریق

سه‌راهی تزریق

سه‌راهی تزریق

سه‌راهی تزریق یا سه‌راهی آنژیوکت که یک شیر سه‌طرفه هست برای تزریق هم‌زمان و مداوم خون و مایعات دارویی که هرکدام از یک منبع به داخل ورید وارد می‌شود توسط پزشک معالج مورداستفاده قرار می‌گیرد. این سه‌راهیمواد رابه‌صورت یکنواخت و با یک حجم و فشار معین وارد رگ می‌کند. سه‌راهیتزریق از پلی‌اتیلن و پلی کربنات باکیفیت خیلی بالا تهیه‌می‌شود.کاملاً استریلو یک‌بارمصرف است. ضد نشت است و می‌تواند فشار مختلفدر هنگام حرکت را تحمل کند.از ورود هوا به رگ بیمار جلوگیری می‌کند که این امر خطر آمبولی ناشی از ورود هوا به رگ را تا میزان زیادی کاهش می‌دهد.

سه‌راهی آنژیوکت کاملاً با اصول استاندارد بین‌المللی تهیه می‌شود و به‌دوراز مواد سمی است.دردورنگ آبی و قرمز موجود هست.سه‌راهیآبی‌رنگ حجم و مقدار زیادی از مایعات را بدون اینکه حبابی وارد رگ شود انتقال می‌دهد. این سه‌راهی آبی رگ برای قرار دادن در سیاهرگ استفاده می‌شود.

از این سه‌راهی تزریق در کودکان هم مورداستفاده قرار می‌گیرد و مزیت آن‌ها در خراب نشدن آن، کاهش آلودگی، وارد نشدن فشار به رگ، قابل چرخش بودن، استریل شده با گاز اتیلن اکساید و … است.

سه‌راهی تزریق قرمزرنگ برای قرار دادن در سرخرگ بیمار مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ کهسه‌راه دارد که علاوه بر تزریق مایعات می‌توان خون نیز گرفت.قابلیت چرخش نیز دارد.

شرکت‌های مختلفی آن‌هارا تولید می‌کنند که شرکت Vitromed و Cath-TEC از تولیدکننده‌های سه‌راهی آنژیوکت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.