دستکش جراحی دوجفتی هایریسک و ارتوپدی Maxitex Duplex

مقایسه

توضیحات

دستکش جراحی دوجفتی هایریسک و ارتوپدی Maxitex Duplex

  • کاهش خطر انتقال بیماری های عفونی و ویروسی
  •  دو جفت در یک بسته بندی