دستکش جراحی دوجفتی هایریسک و ارتوپدی Ulma Ortho

مقایسه

توضیحات

دستکش جراحی دوجفتی هایریسک و ارتوپدی Ulma Ortho

کاهش خطر انتقال بیماری های عفونی و ویروسی ، دو جفت در یک بسته بندی